Zmenšiť textZväčšiť text

Archív zmlúv

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
Dohoda o platbách za elektrickú energiu
Dohoda o platbách za elektrickú energiu
Dohoda o platbách za elektrickú energiu
Dohoda o platbách za elektrickú energiu
Dohoda o platbách za elektrickú energiu
Zmluva o obchodnej spolupráci
Úrazové poistenie
Zmluva s ÚPSVaR Lučenec
Dodatok č. 1 k zmluve s ÚPSVaR Lučenec
Zmluva s Úradom vlády SR
Dodatok č.2 k zmluve s ÚPSVaR Lučenec
Zmluva s dodávateľom - Voda-les Zvolen
Dodatok č.3 k zmluve s ÚPSVaR Lučenec
Dohoda o platbách za elektrickú energiu 2012
Dohoda o platbách za elektrickú energiu 2012
Dohoda o platbách za elektrickú energiu 2012
Dohoda o platbách za elektrickú energiu 2012
Dohoda o platbách za elektrickú energiu 2012
Zmluva - úrazové poistenie AČ
Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov
Dohoda o elektronickom doručovaní
Dohoda o zrušení účtu
Kúpna zmluva
Zmluva o dielo
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2012
Zmluva o nájme
Zmluva o municipálnom úvere
Zmluva o dielo - Metal recykling
Dodatok k zmluve s SPP
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
Doplnok č.2 k zmluve - SVPS a.s.
Zmluva o dielo SVP
Zmluva o spolupráci
Dohoda UPSVR
Dohoda UPSVR
Dodatok k zmluve s Made soft
Zmluva o nájme
Dohoda ÚPSVR
Poistná zmluva
Dohoda s ÚPSVaR
Zmluva o pripojení k informačnému systému
Dodatok č.3 k zmluve o výpožičke UPSVaR
Dohoda č. 15-29-010-74 UPSVaR
Dohoda č. 15-29-012-51 UPSVaR
Dodatok č.1 k zmluve 15-2010 Združenie obcí na likvidáciu KO
Dodatok č.1 k rámcovej zmluve 18-2009 Združenie obcí na likvidáciu KO