Zmenšiť textZväčšiť text

Cirkev

Rímskokatolícka cirkev - farnosť Sušany

Farský úrad

Sušany 68

980 12 Hrnčiarske Zalužany


Správca farnosti: PhDr. Jozef Straka

Kontakt: 00 421 47 5678 168

Kostoly:
Farský kostol sv Anny v Sušanoch
Filiálny kostol Nanebovzatia Panny Márie v Hrnčiarskych Zalužanoch

 

FARSKÉ OZNAMY - FARSKÝ KOSTOL SV. ANNY V SUŠANOCH

27.3.2023 - 2.4.2023

 

Deň Liturgická oslava Hodina Úmysel svätej omše
 Pondelok  5. pôstny týždeň 17,00  Svätá omša
 Utorok  5. pôstny týždeň 17,00  Svätá omša
 Streda  5. pôstny týždeň 9,00  Svätá omša 
 15,30 - 16,30 veľkonočná sv. spoveď
 Štvrtok      
 Piatok  5. pôstny týždeň 17,00  Svätá omša - neb. Pavlína Resutíková 1. výročie
 Sobota   18,00  Svätá omša - neb. Július Beník 1. výročie
 Nedeľa Kvetná nedeľa 9,00

 Svätá omša - za veriacich farnosti 
 Zbierka na 1. nedeľu - elektrina kostol