Zmenšiť textZväčšiť text

Archív Faktúry

Faktúry 2012
Faktúry 2013
Faktúry 2014
Faktúry 2015
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z. do roku 2012
Faktúra za zimnú údržku miestnych komunikácií
Faktúra za internetové služby
Faktúra za opravu zabezpečovacieho zariadenia
Faktúra za odobraté obedy dôchodcov
Faktúra za dodávky plynu
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu
Faktúra za uloženie komunálneho odpadu
Vyúčtovací list - príspevok do MAS Malohont
Faktúra SSE - vyúčtovanie preplatku
Faktúra SSE - vyúčtovanie preplatku
Faktúra SSE - vyúčtovanie preplatku
Faktúra SSE - vyúčtovanie preplatku
Faktúra SSE - vyúčtovanie preplatku
Faktúra za telefón
Faktúra - predplatné Poradca
Faktúra za plyn
Faktúra za odhŕnanie snehu
Faktúra za internetové služby
Faktúra za uloženie KO
Nákup kníh do obecnej knižnice
Vývoz KO
Odber vody - dom smútku
Odber vody - dom smútku
Obedy - občania obce
Internetové služby
Systémová podpora informačného systému
Poistenie majetku obce
Dodávky plynu
Kancelárske potreby a vybavenie
Revízie elektrozariadení a bleskozvodov
Stavebný materiál
Telefón
Stolárske práce
Obedy - občania obce
Dodávka plynu
Internetové služby
Faktúra za zemné práce - rigoly
Faktúra - revitalizačné a protipovodňové opatrenia
Faktúra - revitalizačné a protipovodňové opatrenia
Faktúra - revitalizačné a protipovodňové opatrenia
Faktúra - revitalizačné a protipovodňové opatrenia
Faktúra - protipovodňové a revitalizačné opatrenia