Zmenšiť textZväčšiť text

Pamätná izba hrnčiarstva

 

Pomaly sa už vytrácajú pamätníci tohoto krásneho, ale veľmi ťažkého a náročného remesla. Hrnčiarstvo bolo po dlhé stáročia popri obrábaní polí hlavným zdrojom obživy obyvateľov  Sušian.
Od vyhasnutia poslednej pece – báne uplynulo ešte iba polstoročie a už sa na toto remeslo, v jeho pôvodnej podobe a forme, takmer zabudlo. Mladá generácia nemá ani poňatia o hrnčiarskom kruhu na akom pracovali naši predkovia a „báňa“ či „babšaník“ sú pre nich cudzie slová.Pamätná izba hrnčiarstva vypovedá o jestvovaní tohoto remesla v Sušanoch. Má pripomenúť spätosť našich predkov s hlinou ako zdrojom ich obživy, priblížiť nárečové názvoslovie i zachované artefakty niekdajšieho kumštu miestnych hrnčiarov, ktoré pomaly upadajú do zabudnutia.  Môže byť aj návodom a inšpiráciou k obnoveniu hrnčiarskych tradícií v Sušanoch.Pamätná izba hrnčiarstva sa nachádza na prízemí budovy kultúrneho domu. Návštevníci si jej expozíciu môžu pozrieť počas pracovnej doby, prostredníctvom pracovníkov obecného úradu v Sušanoch. Po vzájomnej dohode aj mimo tejto doby.