Zmenšiť textZväčšiť text

Základná organizácia

Slovenského zväzu záhradkárov

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Sušany bola založená v marci 2007. Založilo ju 42 prídomových záhradkárov. Postupom času sa tento počet zredukoval na súčasných 21 členov. Od svojho vzniku sa realizovali a realizujú viaceré podujatia a projekty. Sme otvorená organizácia pre každého, kto cíti potrebu urobiť niečo pre svoj ovocný sad, záhradku, pre svoje okolie. 

 

Prednášková a osvetová činnosť:

• Enviromentálna škola pre deti – cyklus prednášok a praktického budovania vzťahu k prírode a všetkému, čo sa v nej nachádza.

• Každoročné prednášky  – od výsadby cez pestovanie ovocia a zeleniny až po ich spracovanie a ochrana pred škodcami a chorobami

• Prednáška na tému starostlivosti o ovocné stromy, pestovanie ruží – Doc. Paulen z poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

• Požičiavanie knižných titulov pre záhradkárov prostredníctvom obecnej knižnice.

 

 

Prakticky v sadoch a záhradách:

• Ukážky letného rezu ovocných drevín a prednáška kultivácie ovocných drevín počas vegetácie v Sušanoch za účasti nestora slovenského ovocinárstva Prof. Ing. Hričovského.

• Ukážky vrúbľovania a očkovania ovocných drevín – praktické ukážky p. Jána Vigodu.

• Exkurzie  za inšpiráciami do záhrad a sadov p. Jána Turoňa vo Veľkých Teriakovciach  a v záhradkárskej osade vo Vinici.

 

 

Účasť na podujatiach:

• Pravidelná účasť na okresných výstavách ovocia a zeleniny.

• Účasť na celoslovenských súťažiach rezu ovocných drevín v Dvoroch nad Žitavou a v Sedliskách.

• Založenie neformálnej skupiny Strom – podávanie a realizovanie projektov Lipová alej, Poznávacia a relaxačná trasa v Sušanoch

 

 

Regionálna a cezhraničná spolupráca:

• Spolupráca so záhradkármi v Rimavskej Sobote, Hrachove a Nižnom Skálniku, spolupráca s MAS Malohont

• Aktívna cezhraničná spolupráca s družobnými organizáciami v maďarskom Mezokevesde, Hajdúbossermény – výmenné pobyty, výstavná činnosť, recipročné návštevy

 

 

Doma sa to tiež dá:

• Každoročné organizovanie výstav ovocia a zeleniny v Sušanoch

• Spolupráca  pri organizovaní poďakovania za úrodu v miestnom chráme sv. Anny.

 

 

Služby:

• Muštáreň – mletie a lisovanie ovocia počas sezóny od augusta do decembra.

 

 

Kontakt:

Predseda ZO SZZ:                   MVDr. Ján Slabej        0911 678 148

Prevádzka muštárne:             p. Roman Škorňa        0944 002 787