Zmenšiť textZväčšiť text

Dokumenty

Podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) sú verejní funkcionári (čl. 2 ods. 1 ústavného zákona) povinní do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci rok, v ktorom uvedú skutočnosti uvedené v čl. 7 ods. 1 písm. a) – f) ústavného zákona. Obdobne sú verejní funkcionári povinní do 30 dní po uplynutí jedného roka odo dňa skončenia výkonu verejnej funkcie podať písomné Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára (po uplynutí 1 roka) v zmysle  čl. 8 ods. 5 ústavného zákona.
Podľa čl. 7 ods. 8 ústavného zákona komisia na ochranu verejného záujmu obecného zastupiteľstva obce Sušany zverejňuje počas výkonu verejnej funkcie na webovom sídle obce Sušany písomné oznámenie verejných funkcionárov v pôsobnosti komisie.