Zmenšiť textZväčšiť text

Ordinačné hodiny

MUDr. Nina Toldyová - všeobecný lekár pre dospelých

sestra - Janka Matejová

Kontakt: 047/56 94 1150949 676 500, www.napislekarovi.sk 

 

 

 

Pondelok

6:45 - 10:00 

10:00 - 12:15 

12:15 - 12:45

12:45 - 16:00

Ožďany

Hrnčiarske Zalužany

Obed

Ožďany

 

 

Utorok

6:45 - 12:15 

12:15 - 12:45

12:45 - 13:30

Ožďany

Obed

Ožďany

 

Streda

6:45 - 7:15 

7:15 - 10:30

10:30 - 12:15

12:15 - 12:45

12:45 - 15:00

Ožďany - odbery 

Hrnčiarska Ves

Sušany

 Obed

 Ožďany

 

Štvrtok

6:45 - 7:15 

7:15 - 9:30

9:30 - 12:15

12:15 - 12:45

12:45 - 13:30

Ožďany - odbery 

Hrnčiarske Zalužany

Ožďany

 Obed

 Ožďany

 

Piatok

6:45 - 12:15 

Ožďany  

 

MUDr. Kinga Éli Tóth - zubná ambulancia 
Kontakt: 047/56 94 666

Pondelok

6:00 - 14:00 Ožďany

 

Utorok

7:00 - 15:00 Ožďany

 

Streda

7:00 - :15:00 Ožďany

 

Štvrtok

6:00 - 14:00 Ožďany

 

Piatok

7:00 - 12:00 Ožďany

 

 

MUDr. Edita Štovčíková - praktický lekár pre deti a dorast
Kontakt: 047/56 94 510

Pondelok

7:30 - 10:00 Rimavská Sobota

11:00 - 14:00 Ožďany

Utorok

7:30 - 14:00 Rimavská Sobota

 

Streda

7:30 - 10:00 Rimavská Sobota

11:00 - 15:00 Ožďany

Štvrtok

7:30 - 14:00 Rimavská Sobota

 

Piatok

7:30 - 10:00 Rimavská Sobota

11:00 - 14:00 Ožďany

 

MUDr. Marcela Nývltová - gynekologická ambulancia
Kontakt: 0905 951 065

Pondelok

Bátka

7:30 - 11:30

Utorok

Veľký Blh

7:30 - 11:30

Streda

Hrnčiarske Zalužany

8:30 - 12:00

Štvrtok

Bátka

7:30 - 11:30

Piatok

Ožďany

7:30 - 10:45

Piatok

Hrnčiarske Zalužany

11:00 - 14:00

 

 

Lekáreň ARNICA, PharmDr. Jozef Baliga
Kontakt047/56 94 594, 0903 422 960

Pondelok

8:00 - 14:00

Utorok

8:00 - 14:00

Streda

8:00 - 14:00

Štvrtok

8:00 - 14:00

Piatok

8:00 - 14:00