Prehrať celé video

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  24. JÚL 2024
 • Plasty
  17. JÚL 2024
 • Papier
  09. AUG 2024
 • Sklo
  19. JÚL 2024
SUŠANY Počasie

OBEC Sušany

Obdobie a okolnosti vzniku obce Sušany nie sú známe. Najstaršia známa písomná zmienka pochádza z roku 1407, kde sa obec spomína pod názvom „ Swsanfewlde“ ako majetok Mikófalvyovcov. O skoršom osídlení tohto územia vypovedajú nálezy keramických črepov zdobenej amforickej nádoby nájdené v roku 1982, pôvod ktorých je datovaný do mladšej doby bronzovej, kyjatickej kultúry z obdobia rokov 1250 až 1000 pred n.l. Rovnako nie je známy ani pôvod názvu obce. Najpravdepodobnejšou verziou je tá, ktorá hovorí o odvodení od staroslovanského názvu Suchaň (Suchan), čo znamená vysychajúci výmoľ (potok), alebo súvisí s vysušovaním tunajšej močaristej pôdy.

Z pohľadu geografického a správneho členenia, územie obce patrilo už v 13. storočí do  Rimavského kominátu ( Comitatus de Rymua ), neskôr premenovaného na Malohont.