rsshttps://www.susany.sk/Tue, 19 Oct 2021 08:07:47 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Poďakovanie za úrodu - výstava ovocia a zeleniny 2021]]>https://www.susany.sk//--23-204-podakovanie-za-urodu---vystava-ovocia--a-zeleniny-2021Thu, 30 Sep 2021 07:48:00 +0200https://www.susany.sk//--23-204-podakovanie-za-urodu---vystava-ovocia--a-zeleniny-2021<![CDATA[MAS Malohont podporí mladých a malých poľnohospodárov]]>https://www.susany.sk//--23-200-mas-malohont-podpori-mladych-a-malych-polnohospodarovThu, 24 Jun 2021 08:26:00 +0200https://www.susany.sk//--23-200-mas-malohont-podpori-mladych-a-malych-polnohospodarov<![CDATA[Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru]]>https://www.susany.sk//--23-198-vyhlasenie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaruWed, 23 Jun 2021 10:06:00 +0200https://www.susany.sk//--23-198-vyhlasenie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaru<![CDATA[Verejná vyhláška - prekládka elektrického vedenia pri rodinnom dome č. 47 a 37.]]>https://www.susany.sk//--23-197-verejna-vyhlaska---prekladka-elektrickeho-vedenia-pri-rodinnom-dome-c-47-a-37Wed, 16 Jun 2021 11:15:00 +0200https://www.susany.sk//--23-197-verejna-vyhlaska---prekladka-elektrickeho-vedenia-pri-rodinnom-dome-c-47-a-37<![CDATA[Oznámenie o strategickom dokumente - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 - 2030]]>https://www.susany.sk//--23-195-oznamenie-o-strategickom-dokumente---program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-banskobystrickeho-samospravneho-kraja-na-roky-2022---2030Wed, 02 Jun 2021 09:56:00 +0200https://www.susany.sk//--23-195-oznamenie-o-strategickom-dokumente---program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-banskobystrickeho-samospravneho-kraja-na-roky-2022---2030<![CDATA[Oznámenie o strategickom dokumente - Nízkouhlíková startégia pre územie MAS Malohont]]>https://www.susany.sk//--23-194-oznamenie-o-strategickom-dokumente---nizkouhlikova-startegia-pre-uzemie-mas-malohontFri, 21 May 2021 08:53:00 +0200https://www.susany.sk//--23-194-oznamenie-o-strategickom-dokumente---nizkouhlikova-startegia-pre-uzemie-mas-malohont<![CDATA[Výsledky testovania na COVID - 19 v Sušanoch]]>https://www.susany.sk//--23-191-vysledky-testovania-na-covid---19-v-susanochFri, 07 May 2021 19:01:00 +0200https://www.susany.sk//--23-191-vysledky-testovania-na-covid---19-v-susanoch<![CDATA[Lesy SR - Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov]]>https://www.susany.sk//--23-180-lesy-sr---vyzva-pre-vlastnikov-lesnych-pozemkovWed, 14 Apr 2021 08:27:00 +0200https://www.susany.sk//--23-180-lesy-sr---vyzva-pre-vlastnikov-lesnych-pozemkov<![CDATA[Verejná vyhláška]]>https://www.susany.sk//--23-177-verejna-vyhlaskaThu, 25 Mar 2021 08:51:00 +0100https://www.susany.sk//--23-177-verejna-vyhlaska<![CDATA[Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Sušany]]>https://www.susany.sk//--23-172-vyhlasenie-volby-hlavneho-kontrolora-obce-susanyWed, 10 Mar 2021 11:01:00 +0100https://www.susany.sk//--23-172-vyhlasenie-volby-hlavneho-kontrolora-obce-susany<![CDATA[Africký mor ošípaných]]>https://www.susany.sk//--23-166-africky-mor-osipanychFri, 12 Feb 2021 07:34:00 +0100https://www.susany.sk//--23-166-africky-mor-osipanych<![CDATA[Pomoc obetiam trestných činov]]>https://www.susany.sk//--23-164-pomoc-obetiam-trestnych-cinovTue, 09 Feb 2021 11:32:00 +0100https://www.susany.sk//--23-164-pomoc-obetiam-trestnych-cinov<![CDATA[Zverejnenie zámeru na odpredaj pozemku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa]]>https://www.susany.sk//--23-148-zverejnenie-zameru-na-odpredaj-pozemku-obce-ako-pripad-hodny-osobitneho-zretelaFri, 23 Oct 2020 08:57:00 +0200https://www.susany.sk//--23-148-zverejnenie-zameru-na-odpredaj-pozemku-obce-ako-pripad-hodny-osobitneho-zretela<![CDATA[Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín]]>https://www.susany.sk//--23-145-oznamenie-o-zacati-spravneho-konania---vyrub-drevinFri, 23 Oct 2020 08:16:00 +0200https://www.susany.sk//--23-145-oznamenie-o-zacati-spravneho-konania---vyrub-drevin<![CDATA[Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky "Rozšírenie pamätnej izby obce"]]>https://www.susany.sk//--23-144-vyzva-na-predlozenie-ponuky-na-predmet-zakazky-rozsirenie-pamatnej-izby-obceWed, 14 Oct 2020 15:59:00 +0200https://www.susany.sk//--23-144-vyzva-na-predlozenie-ponuky-na-predmet-zakazky-rozsirenie-pamatnej-izby-obce<![CDATA[Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky "Revitalizácia parku v Sušanoch"]]>https://www.susany.sk//--23-143-vyzva-na-predlozenie-ponuky-na-predmet-zakazky-revitalizacia-parku-v-susanochWed, 14 Oct 2020 15:01:00 +0200https://www.susany.sk//--23-143-vyzva-na-predlozenie-ponuky-na-predmet-zakazky-revitalizacia-parku-v-susanoch<![CDATA[Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?]]>https://www.susany.sk//--23-140-vykurovacia-sezona-zacala-starate-sa-o-komin-dobreThu, 08 Oct 2020 08:13:00 +0200https://www.susany.sk//--23-140-vykurovacia-sezona-zacala-starate-sa-o-komin-dobre<![CDATA[Opatrenia na zamedzenie šírenia pandémie druhej vlny koronavírusu COVID-19 ]]>https://www.susany.sk//--23-138-opatrenia-na-zamedzenie-sirenia-pandemie-druhej-vlny-koronavirusu-covid-19-Thu, 01 Oct 2020 10:21:00 +0200https://www.susany.sk//--23-138-opatrenia-na-zamedzenie-sirenia-pandemie-druhej-vlny-koronavirusu-covid-19-<![CDATA[Informačná kancelária pre obete trestných činov]]>https://www.susany.sk//--23-131-informacna-kancelaria-pre-obete-trestnych-cinovTue, 21 Jul 2020 08:26:00 +0200https://www.susany.sk//--23-131-informacna-kancelaria-pre-obete-trestnych-cinov<![CDATA[Oznámenie o dočasnej zmene sídla okresného súdu v Lučenci]]>https://www.susany.sk//--23-126-oznamenie-o-docasnej-zmene-sidla-okresneho-sudu-v-lucenciTue, 05 May 2020 10:55:00 +0200https://www.susany.sk//--23-126-oznamenie-o-docasnej-zmene-sidla-okresneho-sudu-v-lucenci<![CDATA[Pre seniorov - informačný leták BBSK]]>https://www.susany.sk//--23-124-pre-seniorov---informacny-letak-bbskMon, 04 May 2020 08:51:00 +0200https://www.susany.sk//--23-124-pre-seniorov---informacny-letak-bbsk<![CDATA[Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru]]>https://www.susany.sk//--23-123-vyhlasenie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaruTue, 14 Apr 2020 10:58:00 +0200https://www.susany.sk//--23-123-vyhlasenie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaru<![CDATA[Staráme sa o starkých]]>https://www.susany.sk//--23-122-starame-sa-o-starkychTue, 07 Apr 2020 10:32:00 +0200https://www.susany.sk//--23-122-starame-sa-o-starkych<![CDATA[Seniori pozor!]]>https://www.susany.sk//--23-120-seniori-pozorMon, 06 Apr 2020 11:21:00 +0200https://www.susany.sk//--23-120-seniori-pozor<![CDATA[Vyplácanie sociálnych dávok]]>https://www.susany.sk//--23-118-vyplacanie-socialnych-davokTue, 17 Mar 2020 09:44:00 +0100https://www.susany.sk//--23-118-vyplacanie-socialnych-davok<![CDATA[Nový koronavírus COVID - 19]]>https://www.susany.sk//--23-116-novy-koronavirus--covid---19Mon, 09 Mar 2020 11:21:00 +0100https://www.susany.sk//--23-116-novy-koronavirus--covid---19<![CDATA[Výstava ovocia a zeleniny - poďakovanie za úrodu 2019]]>https://www.susany.sk//--23-105-vystava-ovocia-a-zeleniny---podakovanie-za-urodu-2019Wed, 09 Oct 2019 09:05:00 +0200https://www.susany.sk//--23-105-vystava-ovocia-a-zeleniny---podakovanie-za-urodu-2019<![CDATA[Uvedenie knihy " Ako chutí domov - Sušany a sušianske recepty starých mám"]]>https://www.susany.sk//--23-98-uvedenie-knihy--ako-chuti-domov---susany-a-susianske-recepty-starych-mamMon, 22 Jul 2019 14:39:00 +0200https://www.susany.sk//--23-98-uvedenie-knihy--ako-chuti-domov---susany-a-susianske-recepty-starych-mam<![CDATA[Zaburinenie pozemkov - upozornenie okresného úradu]]>https://www.susany.sk//--23-93-zaburinenie-pozemkov---upozornenie-okresneho-uraduTue, 28 May 2019 09:44:00 +0200https://www.susany.sk//--23-93-zaburinenie-pozemkov---upozornenie-okresneho-uradu<![CDATA[Prvomájový pochod Sušany - Kružno]]>https://www.susany.sk//--23-88-prvomajovy-pochod-susany---kruznoMon, 06 May 2019 11:04:00 +0200https://www.susany.sk//--23-88-prvomajovy-pochod-susany---kruzno<![CDATA[Máj, máj máj zelený pod oblôčkom sadený]]>https://www.susany.sk//--23-87-maj-maj-maj-zeleny-pod-oblockom-sadenyMon, 06 May 2019 10:47:00 +0200https://www.susany.sk//--23-87-maj-maj-maj-zeleny-pod-oblockom-sadeny<![CDATA[Fašiangový ples]]>https://www.susany.sk//--23-79-fasiangovy-plesMon, 14 Jan 2019 07:55:00 +0100https://www.susany.sk//--23-79-fasiangovy-ples<![CDATA[Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Sušany 10.11.2018]]>https://www.susany.sk//--23-72-vysledky-volieb-do-organov-samospravy-obce-susany-10112018Mon, 12 Nov 2018 09:30:00 +0100https://www.susany.sk//--23-72-vysledky-volieb-do-organov-samospravy-obce-susany-10112018<![CDATA[Výstava ovocia a zeleniny - poďakovanie za úrodu 2018]]>https://www.susany.sk//--23-71-vystava-ovocia-a-zeleniny---podakovanie-za-urodu-2018Tue, 23 Oct 2018 13:43:00 +0200https://www.susany.sk//--23-71-vystava-ovocia-a-zeleniny---podakovanie-za-urodu-2018<![CDATA[Prevádzka muštárne]]>https://www.susany.sk//--23-63-prevadzka-mustarneMon, 03 Sep 2018 08:11:00 +0200https://www.susany.sk//--23-63-prevadzka-mustarne<![CDATA[Máj, máj, máj zelený, pod oblôčkom sadený]]>https://www.susany.sk//--23-54-maj-maj-maj-zeleny-pod-oblockom-sadenyMon, 30 Apr 2018 22:07:00 +0200https://www.susany.sk//--23-54-maj-maj-maj-zeleny-pod-oblockom-sadeny<![CDATA[Výzva na predloženie cenovej ponuky]]>https://www.susany.sk//--23-39-vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponukyWed, 22 Nov 2017 09:19:00 +0100https://www.susany.sk//--23-39-vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky<![CDATA[Výstava ovocia a zeleniny - Poďakovanie za úrodu 2017]]>https://www.susany.sk//--23-38-vystava-ovocia-a-zeleniny---podakovanie-za-urodu-2017Wed, 04 Oct 2017 09:22:00 +0200https://www.susany.sk//--23-38-vystava-ovocia-a-zeleniny---podakovanie-za-urodu-2017<![CDATA[Výstava ovocie a zeleniny - poďakovanie za úrodu 2016 ]]>https://www.susany.sk//--23-23-vystava-ovocie-a-zeleniny---podakovanie-za-urodu-2016-Tue, 25 Oct 2016 14:04:00 +0200https://www.susany.sk//--23-23-vystava-ovocie-a-zeleniny---podakovanie-za-urodu-2016-<![CDATA[Poďakovanie za úrodu, výstava ovocia a zeleniny 2015 ]]>https://www.susany.sk//--23-22-podakovanie-za-urodu-vystava-ovocia-a-zeleniny-2015-Sun, 25 Oct 2015 14:04:00 +0100https://www.susany.sk//--23-22-podakovanie-za-urodu-vystava-ovocia-a-zeleniny-2015-<![CDATA[Sušánska posviecka 2015 ]]>https://www.susany.sk//--23-21-susanska-posviecka-2015-Sun, 25 Oct 2015 14:03:00 +0100https://www.susany.sk//--23-21-susanska-posviecka-2015-<![CDATA[Poďakovanie za úrodu, výstava ovocia a zeleniny 2014. ]]>https://www.susany.sk//--23-20-podakovanie-za-urodu-vystava-ovocia-a-zeleniny-2014-Sat, 25 Oct 2014 14:02:00 +0200https://www.susany.sk//--23-20-podakovanie-za-urodu-vystava-ovocia-a-zeleniny-2014-<![CDATA[Poďakovanie za úrodu - výstava ovocia a zeleniny ]]>https://www.susany.sk//--23-19-podakovanie-za-urodu---vystava-ovocia-a-zeleniny-Fri, 25 Oct 2013 14:00:00 +0200https://www.susany.sk//--23-19-podakovanie-za-urodu---vystava-ovocia-a-zeleniny-<![CDATA[Detské ihrisko ]]>https://www.susany.sk//--23-18-detske-ihrisko-Thu, 25 Oct 2012 14:00:00 +0200https://www.susany.sk//--23-18-detske-ihrisko-<![CDATA[Výstava ovocia a zeleniny, poďakovanie za úrodu 2012 ]]>https://www.susany.sk//--23-17-vystava-ovocia-a-zeleniny-podakovanie-za-urodu-2012-Thu, 25 Oct 2012 13:58:00 +0200https://www.susany.sk//--23-17-vystava-ovocia-a-zeleniny-podakovanie-za-urodu-2012-<![CDATA[Stavanie mája 2012 ]]>https://www.susany.sk//--23-15-stavanie-maja-2012-Thu, 25 Oct 2012 13:57:00 +0200https://www.susany.sk//--23-15-stavanie-maja-2012-<![CDATA[Dni obce - storočnica kostola 2012]]>https://www.susany.sk//--23-16-dni-obce---storocnica-kostola-2012Thu, 25 Oct 2012 13:57:00 +0200https://www.susany.sk//--23-16-dni-obce---storocnica-kostola-2012<![CDATA[Deň zeme 2012]]>https://www.susany.sk//--23-14-den-zeme-2012Thu, 25 Oct 2012 13:55:00 +0200https://www.susany.sk//--23-14-den-zeme-2012<![CDATA[Fašiangový ples 2012 ]]>https://www.susany.sk//--23-13-fasiangovy-ples-2012-Thu, 25 Oct 2012 13:54:00 +0200https://www.susany.sk//--23-13-fasiangovy-ples-2012-<![CDATA[Deň zeme ]]>https://www.susany.sk//--23-7-den-zeme-Wed, 26 Oct 2011 13:47:00 +0200https://www.susany.sk//--23-7-den-zeme-<![CDATA[Projekt budovania revitalizačných a vodozádržných opatrení ]]>https://www.susany.sk//--23-12-projekt-budovania-revitalizacnych-a-vodozadrznych-opatreni-Tue, 25 Oct 2011 13:53:00 +0200https://www.susany.sk//--23-12-projekt-budovania-revitalizacnych-a-vodozadrznych-opatreni-<![CDATA[Projekt úpravy centra obce ]]>https://www.susany.sk//--23-11-projekt-upravy-centra-obce-Tue, 25 Oct 2011 13:51:00 +0200https://www.susany.sk//--23-11-projekt-upravy-centra-obce-<![CDATA[Poďakovanie za úrodu, výstava ovocia a zeleniny 2011 ]]>https://www.susany.sk//--23-10-podakovanie-za-urodu-vystava-ovocia-a-zeleniny-2011-Tue, 25 Oct 2011 13:50:00 +0200https://www.susany.sk//--23-10-podakovanie-za-urodu-vystava-ovocia-a-zeleniny-2011-<![CDATA[Dni obce 2011 ]]>https://www.susany.sk//--23-9-dni-obce-2011-Tue, 25 Oct 2011 13:49:00 +0200https://www.susany.sk//--23-9-dni-obce-2011-<![CDATA[Stavanie mája]]>https://www.susany.sk//--23-8-stavanie-majaTue, 25 Oct 2011 13:48:00 +0200https://www.susany.sk//--23-8-stavanie-maja