Zmenšiť textZväčšiť text

Knižnica

Založením Sušianskeho katolíckeho hudobného a čítacieho krúžku v roku 1902 sa začala písať aj história obecnej knižnice. Jej priestory a prevádzka boli spočiatku úzko naviazané na miestnu Rímskokatolíckou ľudovú školu. S výstavbou kultúrneho domu v medzivojnovom období prešla do týchto priestorov, ako verejná obecná knižnica. Po roku 1945 prešla pod štátnu správu ako Miestna ľudová knižnica. Po transformácii štátnej správy a miestnej samosprávy  a prechode zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti národných výborov na obce prešla opäť do správy obce Sušany, ako Obecná knižnica. Jej knižný fond sa každoročne rozrastá. V súčasnosti je čitateľom k dispozícii 3 369 knižných titulov. Knižnica sa nachádza na poschodí budovy kultúrneho domu v Sušanoch.

Knihovníčka: Mgr. Anna Feketeová
Hodiny pre verejnosť: Utorok:  17,00 – 19,00 hod