Zmenšiť textZväčšiť text

Odvoz odpadu

AKO TRIEDIŤ ODPADY V OBCI SUŠANY

 

PAPIER

Patria sem suché a neznečistené: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, papierová lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, baliaci, krepový papier a pod.

Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet,  mastný papier, lepenka, asfaltový a dechtovaný papier, kopírovací papier, hygienické potreby a pod.

Môžete ich odovzdať zviazané do balíkov na obecnom úrade, vhodiť do kontajnera modrej farby, alebo odovzdať z dvora pri vyhlásenom mobilnom zbere.

 

 

SKLO

Patria sem: sklené fľaše, sklené nádoby, obaly a predmety zo skla, sklené poháre, sklené fľaštičky od kozmetiky, sklené črepy, okenné sklo a pod.

Nepatria sem: zátky a uzávery fliaš, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej hmoty, žiarovky, žiarivky, obrazovky, monitory a pod.

Sklo sa zbiera do kontajnerov zelenej farby. Vývoz podľa harmonogramu..

 

 

PLASTY

Patria sem čisté plastové obaly, plastové výrobky, číre a farebné fólie, plastové tašky, plastové vrecká a vedrá, plastové fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, plastové vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov, rôzne plastové nádobky, plastové hračky, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, plastové vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná bez kovových častí a skiel, plastový nábytok, a pod.

Nepatria sem: plasty ktorých súčasťou je iný materiál napr. kov, znečistené obaly chemikáliami a olejmi, obaly od nebezpečných látok, hrubo znečistené plasty (zvyškami jedál, zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

Plasty sa zbierajú spolu s kovovými  a viacvrstvovými obalmi do kontajnerov a kuka nádob žltej farby, prípadne do plastových vriec. Vývoz je 1 x za mesiac.

 

 

KOVOVÉ OBALY

Patria sem čisté kovové  ( oceľové a hliníkové ) plechovky od nápojov, konzerv, sprejov, farieb, hliníkové fólie, alobal a pod.

Nepatria sem kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi nebezpečnými a chemickými látkami.

Kovové obaly sa zbierajú spolu s plastami a viacvrstvovými obalmi do kontajnerov a kuka nádob žltej farby, prípadne do plastových vriec. Vývoz je 1 x za mesiac.

 

 

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ OBALY

Patria sem čisté viacvrstvové obaly ( tetrapak ) od mlieka, džúsov, vína a pod.

Viacvrstvové obaly sa zbierajú spolu s plastami a kovovými obalmi do kontajnerov a kuka nádob žltej farby, prípadne do plastových vriec. Vývoz je 1 x za mesiac.

 

 

ELEKTRO

Patria sem nerozoberané zariadenia ako napr. televízory, rádiá, počítače, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky,  mobily, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, baterky, autobatérie a pod.

Obec vyhlasuje ich zber minimálne 2x ročne – v jarných a jesenných mesiacoch. Môžete ich odovzdať aj priebežne počas celého roka na obecnom úrade, alebo predajcovi pri kúpe nového spotrebiča.

 

 

POUŽITÝ JEDLÝ OLEJ

Použité jedlé oleje a tuky musia byť precedené, zbavené zvyškov jedla a nesmú obsahovať vodu.

Môžete ich odovzdať priebežne na obecnom úrade v dobre uzatvorenej plastovej fľaši – najlepšie v pôvodnom obale od jedlého oleja.

 

 

BIOOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

Patrí sem napr. lístie, tráva, konáre, piliny, škrupiny od vajec, zvyšky zeleniny a ovocia, piliny, zvyšky jedál okrem mäsa, burina, kvety, sáčky od čaju, usadeniny od kávy a pod.

Biologicky rozložitelné odpady sa nesmú vhadzovať do komunálneho odpadu. Každá domácnosť povinná kompostovať na vlastnom kompostovisku.