Zmenšiť textZväčšiť text

Súčasnosť

Obec Sušany sa nachádza v údolí Sušianskeho potoka, ktorý je ľavostranným prítokom rieky Suchá. Prevažne pahorkatinový chotár je tvorený z dvoch tretín poľnohospodárskou pôdou, zvyšok sú zmiešané lesy s prevahou duba. Z geologického hľadiska  je podložie tvorené treťohornými ílmi, pieskami, pieskovcami a uležaninami. V severnej časti obce je prameň s minerálnou vodou. K obci patria miestne časti: Jelené, Svätá Túteň, Hrb, Kederka a Sušiansky mlyn.  Dominantou obce je rímskokatolícky kostol sv. Anny z roku 1911, postavený na mieste staršieho kostola v neoklasicistickom štýle.  Centrum dotvára budova domova dôchodcov a domova sociálnych služieb s priľahlou oddychovou zónou a malým amfiteátrom.  V širšom centre obce je park s pamätníkmi padlým v I. a II. svetovej vojne, obecný úrad s kultúrnym domom a pamätnou izbou hrnčiarstva. K miestnym pamiatkam patrí aj kaplnka Najsvätejšieho srdca Ježišovho v miestom cintoríne.

Z hľadiska infraštruktúry je v obci vybudovaný verejný vodovod a plynovod, dostupný signál mobilných operátorov, rozvody pevnej telekomunikačnej siete a rozvody optickej siete s možnosťou pripojenia internetu a televízie.

Z vyššie položených miest členitého chotára sa vynorí pozorovateľovi  pohľad na panorámu Kokavských a Veporských vrchov, Nízkych Tatier s dominantnou Kráľovou hoľou,  Slovenského rudohoria  a na juhu Cerovej vrchoviny.