Zmenšiť textZväčšiť text

Voľby do orgánov samosprávy 2022 - zoznam zaregistrovaných kandidátov

 14.09.2022

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Sušanoch

           Obec Sušany uverejňuje podľa §173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z.         o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupitelstva :

1. Peter Benko, 41 r., stolár, Slovenská národná strana

2. Marian Bodnár, 39 r., koordinátor realizácie, Kresťanskodemokratické hnutie

3. Marian Bystriansky, Mgr., 47 r., terénny sociálny pracovník, nezávislý  kandidát

4. Milan Dováľ, 60 r., nezamestnaný, Kresťanskodemokratické hnutie

5. Peter Hrnčiar, 47 r.,traťový robotník, Kresťanskodemokratické hnutie

6. Milan Kováčik, 45 r., vodič, Slovenské hnutie obrody

7. Peter Kubiš,  51 r., dôchodca,  Hlas - sociálna demokracia

8. Michal Obročník, 33 r., elektrikár,  Hlas - sociálna demokracia

9. Mária Pisárová, Mgr., 44 r., učiteľka, Nádodná koalícia / nezávislí  kandidáti

10. Katarína Skýpalová, 37 r., opatrovateľka, Kresťanskodemokratické hnutie

11. Jozef Šulek, 65 r., dôchodca, Slovenské hnutie obrody

12. Ján Vaculčiak, 47 r., vedúci autoservisu, Kresťanskodemokratické hnutie

V Sušanoch  9.septembra 2022                                                             …..........................................

                                                                                                                  predseda volebnej komisie

                                                                                                                                   podpis

                                                                                                                       odtlačok pečiatky obce

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce Sušany

               Obec Sušany uverejňuje podľa §178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z.     o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce :

1. Marian Bystriansky, Mgr., 47 r., terénny sociálny pracovník, nezávislý kandidát,

2. Štefan Vaclavik, Mgr., 57 r., starosta, Kresťanskodemokratické hnutie

V Sušanoch  9.septembra 2022                                                            ............................................

                                                                                                                 predseda volebnej komisie

                                                                                                                                   podpis

                                                                                                                      odtlačok pečiatky obceZoznam aktualít: