Zmenšiť textZväčšiť text

Realizácia projektu " Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Sušany"

 12.01.2023

Realizácia projektu „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Sušany“

Obec Sušany realizovala v roku 2022 projekt „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Sušany“, ktorým tak ako v predchádzajúcich rokoch pokračovala v celkovej oprave obecných ciest. Týmto projektom sa zrekonštruovali dva dlhodobo značne poškodené úseky, ktoré nielen nekvalitným povrchom ale aj  prašnosťou znepríjemňovali užívanie priľahlých rodinných domov. Rekonštrukcia priniesla zlepšenie prístupu k dotknutým nehnuteľnostiam a zároveň aj kvalitné prepojenie obce s plánovanou cyklotrasou Poltár – Rimavská Sobota. Projekt bol zrealizovaný s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – programu Podpora regionálneho rozvoja“ .


Zoznam aktualít: