Zmenšiť textZväčšiť text

Projekt - Rozšírenie pamätnej izby obce

 19.10.2022

  Obec Sušany realizovala počas prázdnin projekt „Pamätná izba v obci Sušany“, ktorým sa stavebnými úpravami rozšíri pamätná izba hrnčiarstva o ďalšie doteraz nevyužívané a schátralé priestory v budove kultúrneho domu. V nich vznikne expozícia zameraná na históriu obce a regiónu a spolu s doterajšou expozíciou zameranou len na históriu hrnčiarstva poskytne návštevníkom aj obyvateľom obce ucelený obraz o najdôležitejších udalostiach histórie obce a života jej obyvateľov. Prostredníctvom projektovej výzvy MAS Malohont získala obec Sušany na uvedenú investičnú aktivitu z operačného programu rozvoje vidieka 2014-2020  spolufinancovaného z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka nenávratný finančný príspevok vo výške 9580,00 Eur.

  V súčasnosti sú v štádiu realizácie následné aktivity zamerané na zariadenie zrekonštruovaných priestorov a zriadenie samotnej expozície. Prostredníctvom zozbieraných archívnych materiálov, rôznych artefaktov a fotografií bude možné pôvodnú myšlienku zmapovania a prezentovanie histórie obce Sušany naplniť. K tomuto cieľu prispel aj ďalší projekt na zakúpenie presklených vitrín, na ktorý poskytol finančnú podporu 2 000 Eur Banskobystrický samosprávny kraj. Predpokladáme, že celý projekt bude možné ukončiť a predstaviť verejnosti do konca tohto roka. 

 

 

 


Zoznam aktualít: