Zmenšiť textZväčšiť text

Pamätná izba v obci Sušany

 02.04.2024

Obec Sušany zrealizovala projekt „Pamätná izba v obci Sušany“, ktorým sa stavebnou rekonštrukciou rozšírila jestvujúca  expozícia pamätnej izby hrnčiarstva o nové doteraz chátrajúce priestory v budove kultúrneho domu. Projekt bol realizovaný z výzvy MAS Malohont cez Program rozvoja vidieka SR. Celková cena rekonštrukcie dosiahla výšku 11 996,23 Eur z čoho schválená podpora z finančných prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu SR bola vo výške 9 580,00  Eur. Popri tradícii hrnčiarstva sa tak v  zrekonštruovaných priestoroch budú môcť návštevníci oboznámiť aj s históriou  obce a regiónu. Obec Sušany vďaka tomu, že leží na novovybudovanej takmer 30 km dlhej cyklotrase spájajúcej dve okresné mestá Poltár a Rimavskú Sobotu tak môže ponúknuť prostredníctvom pamätnej izby zaujímavú atraktívnu zastávku nielen pre obyvateľov obce, ale aj pre návštevníkov a cykloturistov zo širšieho okolia.  


Zoznam aktualít: