Zmenšiť textZväčšiť text

Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov - zverejnenie údajov

 13.07.2022

Obec Sušany v zmysle harmonogarmu organizačno-technického zabezpečenia voleib do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov 29.11.2022 zverejňuje nasledovné údaje:

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb:

411

 

Počet volebných obvodov:

1 ( jeden )

 

Počet volebných okrskov:

1 ( jeden )

 

Určený počet poslancov, ktorí sa budú voliť do obecného zastupiteľstva na obdobie 2022 - 2026:

5 ( päť )

 

Určený úväzok starostu na volebné obdobie 2022 - 2026:

čiastočný úväzok 62,5%

 

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie:

Jana Babaríková, Sušany 87, tel: 047/5678 124, 0911 238 912, email: osusany@post.sk

 

Emailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie:

osusany@post.sk

 

Sídlo volebnej miestnosti:

zasadačka obecného úradu, miestnosť č, 22  v budove kultúrneho domu č.súp. 87.

 

V Sušanoch 13.7.2022

Mgr. Štefan Vaclavik