•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Životné prostredie

Výrub drevín

Výrub drevín je možné vykonať na základe povolenia vydaného obcou.

Súhlas sa nevyžaduje:

  • na výrub stromov s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a pri krovitých porastoch s výmerou do 10 m2,
  • v prípade výrubu stromov s obvodom kmeňa do 80 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách alebo záhradkárskych osadách.
  • pri výruboch, ktorých cieľom je obnova produkčných drevín, ak sa výsadba nových drevín uskutoční do 6 mesiacov od výrubu,
  • ak hrozí ohrozenie zdravia alebo života človeka, prípadne hrozí značná škoda na majetku.

V prípade výrubu stromov z dôvodov odstránenia škody, ohrozenia života alebo zdravia človeka, resp. pri výrube produkčných ovocných drevín, je potrebné túto skutočnosť oznámiť do 5 dní od uskutočnenia výrubu . 

Vzory tlačív:

Interaktívna maľovaná mapa Sušany

Úradné hodiny

Pondelok: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Sušany
Počasie Sušany - Svieti.com

Anketa

Uvítali by ste v obci viac: