•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Základné výsledky zo sčítania obyvateľstva k 31.12.2020 v Sušanoch

 31.01.2022

Počet obyvateľov spolu:

418

Počet obyvateľov podľa pohlavia:

muži - 196

ženy - 222

Počet obyvateľov podľa vekových skupín:

0  až 14 rokov - 62 

14 až 64 rokov - 265 

65 rokov a viac - 91

Počet obyvateľov podľa štátnej príslušnosti:

SR - 417 

cudzinci - 1

Počet obyvateľov podľa rodinného stavu:

slobodní - 184,

ženatý/vydatá - 162,

rozvedení - 36,

vdovec/vdova - 35,

nezistené - 1

Počet obyvateľov podľa vdelania:

bez ukončeného vzdelania vo veku 0 až 14 rokov - 49,

základné - 70,

stredné bez maturity - 111,

stredné s maturitou - 111,

vyššie odborné - 27,

vysokoškolské - 44,

nezistené - 6.

Počet obyvateľov podľa národnosti:

slovenská - 407,

maďarská - 3,

česká - 1,

poľská - 1,

nazistené - 6.

Počet obyvateľov podľa náboženského vyznania:

Rímsko katolícke - 246,

bez vyznania - 142,

Evanjelické a.v. - 16,

Grécko katolícke - 1,

Evanjelické metodistické - 1,

Kresťanské zbory na Slovensku - 2,

Budhismus - 2,

Islam - 1,

Ad hoc hnutia - 1,

nezistené - 6.

Počet obyvateľov podľa materinského jazyka:

slovenský - 406,

maďarský - 2,

český - 3,

poľský - 1,

nezistené - 6.

Spracované podľa štatistického úradu SR

Podrobnejšie výsledky môžete získať na: www.statistics.sk

1 2 3 4 5 6
Interaktívna maľovaná mapa Sušany

Úradné hodiny

Pondelok: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Sušany
Počasie Sušany - Svieti.com

Anketa

Uvítali by ste v obci viac: