•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Oznámenie o strategickom dokumente - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 - 2030

 02.06.2021

Oznámenie o strategickom dokumente

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja

 

Banskobystrický samosprávny kraj v zastúpení Ing. Matúšom Hollým, riaditeľom Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO 378281000, predložil Okresnému úradu Banská Bystrica Odboru starostlivosti o životné prostredie podľa §5 zákona oznámenie o strategickom dokumente: „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 - 2030“.

Dokument je verejnosti prístupný na webovom sídle: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-banskobystrickehosamospravne-1

Do oznámenia o strategickom dokumente je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie aj na Obecnom úrade v Sušanoch.

Verejnosť môže do 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, e-mail: vladimir.konar@minv.sk, telefón: 048/4306252.

Vzhľadom na prijaté protipandemické opatrenia na Okresnom úrade v sídle kraja sú uprednostnené konzultácie formou emailu na adrese: ospz.bb@minv.sk


V Sušanoch zverejnené dňa 2.6.2021


1 2 3 4 5
Interaktívna maľovaná mapa Sušany

Úradné hodiny

Pondelok: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Sušany
Počasie Sušany - Svieti.com

Anketa

Uvítali by ste v obci viac: