•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Oznamy

Oznámenie o strategickom dokumente - Zelený kraj - stratégia enviromentálnej politiky BBSK

 10.12.2021

Informácia pre verejnosť

Oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja (Envirostratégia BBSK)“ je možné prekladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica Odbor starostlivosti o životné prostredie Námestie Ľudovíta Štúra 1 974 05 Banská Bystrica e-mail: oszp.bb@minv.sk telefón: 048/430 63 62

Oznámenie o strategickom dokumente je prístupné na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: http://enviroportal.sk/sk/eia

Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja (Envirostratégia BBSK)“ je možné vykonať na Okresnom úrade Banská Bystrica, odbore starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica v pracovných dňoch počas úradných hodín. Termín konzultácie doporučujeme dohodnúť vopred telefonicky alebo emailom.


1 2
Interaktívna maľovaná mapa Sušany

Úradné hodiny

Pondelok: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Sušany
Počasie Sušany - Svieti.com

Anketa

Uvítali by ste v obci viac: