•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Oznamy

Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán BBSK

 17.08.2021

Obec Sušany podľa § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje obyvateľov o zverejnení oznámenia o strategickom dokumente: Územný plán Banskobystrického samosprávneho kraja , Zmeny a doplnky č. 5/2020.

Oznámenie o strategickom dokumente je dostupné na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-banskobystrickeho-samospravnehokrajazmenydoplnky-
c-5-20


1 2
Interaktívna maľovaná mapa Sušany

Úradné hodiny

Pondelok: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Sušany
Počasie Sušany - Svieti.com

Anketa

Uvítali by ste v obci viac: